269 € Imurit XIAOMI ROBOROCK E4 ROBOTTI-IMURI veikonkone.fiRobotti-imurit
269 € XIAOMI ROBOROCK E4 ROBOTTI-IMURI
XIAOMI ROBOROCK E4 ROBOTTI-IMURI
Lisätietoja: veikonkone.fi

Imurit
399 € XIAOMI ROBOROCK MACE H6 VARSI-IMURI
XIAOMI ROBOROCK MACE H6 VARSI-IMURI
Lisätietoja: veikonkone.fi

Imurit
399 € XIAOMI ROBOROCK S6 PURE ROBOTTI-IMURI
XIAOMI ROBOROCK S6 PURE ROBOTTI-IMURI
Lisätietoja: veikonkone.fi


Varsi-imurit
399 € XIAOMI ROBOROCK MACE H6 VARSI-IMURI
XIAOMI ROBOROCK MACE H6 VARSI-IMURI
Lisätietoja: veikonkone.fi

Robotti-imurit
399 € XIAOMI ROBOROCK S6 PURE ROBOTTI-IMURI
XIAOMI ROBOROCK S6 PURE ROBOTTI-IMURI
Lisätietoja: veikonkone.fi

Imurit
419 € XIAOMI ROBOROCK S5 MAX ROBOTTI-IMURI
XIAOMI ROBOROCK S5 MAX ROBOTTI-IMURI
Lisätietoja: veikonkone.fi


Robotti-imurit
419 € XIAOMI ROBOROCK S5 MAX ROBOTTI-IMURI
XIAOMI ROBOROCK S5 MAX ROBOTTI-IMURI
Lisätietoja: veikonkone.fi

Imurit
489 € XIAOMI ROBOROCK S6 MAX V ROBOTTI-IMURI
XIAOMI ROBOROCK S6 MAX V ROBOTTI-IMURI
Lisätietoja: veikonkone.fi

Robotti-imurit
489 € XIAOMI ROBOROCK S6 MAX V ROBOTTI-IMURI
XIAOMI ROBOROCK S6 MAX V ROBOTTI-IMURI
Lisätietoja: veikonkone.fi