499 € Astianpesukoneet GRUNDIG GSU 4E820 ASTIANPESUKONE veikonkone.fiAstianpesukoneet 45 cm
499 € GRUNDIG GSU 4E820 ASTIANPESUKONE
GRUNDIG GSU 4E820 ASTIANPESUKONE
Lisätietoja: veikonkone.fi

Astianpesukoneet
549 € GRUNDIG GSU 4E820X ASTIANPESUKONE AUTO OPEN -LUUKKU JA KOLMAS KORITASO ATERIMILLE
GRUNDIG GSU 4E820X ASTIANPESUKONE AUTO OPEN -LUUKKU JA KOLMAS KORITASO ATERIMILLE
Lisätietoja: veikonkone.fi

Astianpesukoneet 45 cm
549 € GRUNDIG GSU 4E820X ASTIANPESUKONE AUTO OPEN -LUUKKU JA KOLMAS KORITASO ATERIMILLE
GRUNDIG GSU 4E820X ASTIANPESUKONE AUTO OPEN -LUUKKU JA KOLMAS KORITASO ATERIMILLE
Lisätietoja: veikonkone.fi